Termeni si conditii

1. DEFINITII SI TERMENI

 

K-Zone – denumire comerciala a PharmaZone Innovative SRL., persoana juridica cusediul social in Bucuresti, Str. Ruginoasa nr. 4, sector 4, cu numarul deordine in Registrul Comertului J40/3035/2006, cod unic de inregistrare fiscala RO18415094, persoana juridica înregistrata ca operator de date cu caracterpersonal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personalal Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal (A.N.S.P.D.C.P.) sub numarul 34464.

 

Vanzator PharmaZoneInnovative SRL.

 

Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sauorice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.

 

Client – persoana fizica / persoana juridica careare sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus ladispozitie de catre K-Zone (electronic, telefonic, etc) si necesita crearea siutilizarea unui CONT.

 

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresade e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si carecontine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site(Comenzi, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.).

 

Site – domeniul www.k-zone.ro si subdomeniileacestuia.

 

Comanda – un document electronic ce intervine caforma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorultransmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitionaBunuri si Servicii de pe Site.

 

Bunurisi Servicii – oriceprodus sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda,care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare aContractului incheiat.

 

Continut
•    toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate,vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
•    continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catreVanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicaredisponibil;
•    orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre unangajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor decontactare, specificate sau nu de catre acesta;
•    informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sautarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
•    informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sautarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contractede parteneriat, intr-o anumita perioada;
•    date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiateale acestuia.

 

Document – prezentele Termene si Conditii.

 

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusivelectronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor siServiciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada,fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiilecontinute de acesta.

 

 

2.DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

2.1.Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma decomunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleazaoperatiunile comerciale.

 

2.2.Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol deinformare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se faceelectronic (e-mail) sau telefonic.

 

2.3.Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modificacantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitateade Bunuri si/sau Servicii din Comanda  va anunta Cumparatorul la adresa dee-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuareaComenzii si va returna suma achitata.

 

 

3. POLITICA DE VANZARE ONLINE

 

3.1.Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricaruiClient/Cumparator.
Pentru motive justificate k-zone isi rezerva dreptul de a restrictiona accesulClientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la uneledin modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in bazaconduitei sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunileacestuia ar putea prejudicia in vreun fel k-zone. In oricare dintre acestecazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa telefonic la numarul de contact,pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicareamasurilor susmentionate.

 

3.2.Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acestasau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul arelibertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aducajustificari pentru aceasta.

  

3.3.Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site suntexprimate in lei (RON) si includ T.V.A. 

 

3.5Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilordisponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.)nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiindutilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4.DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

 

4.1.Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-sela logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice,imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, suntproprietatea exclusiva a K-Zone, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturileobtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizaresi/sau publicare).

 

4.2.Clientului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea,transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea,legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decatcel original intentionat de k-zone, includerea oricarui Continut in afaraSite-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al k-zoneasupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributiaunor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisareaContinutului, decat cu acordul scris expres al k-zone.

 

4.3.Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul are si/sau obtine acces prin oricemijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu esteinsotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre K-Zone siacesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea k-zonecu referire la acel Continut.

 

4.4.Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai inscopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intrain conflict cu prevederile Documentului.

 

4.5. Incazul in care K-Zone confera Clientului/Cumparatorului dreptul de a utiliza subforma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la careClientul/Cumparatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest dreptse extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numaipe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadeidefinite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acesteaexista si nu reprezinta un angajament contractual din partea K-Zone pentrurespectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obtine acces laacest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau esteprejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupaexpirarea acordului de utilizare.

 

4.6.Niciun Continut transmis catre Client sau Cumparator, prin orice mijloc decomunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare,vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea K-Zonesi/sau al angajatului/prepusului K-Zone care a mijlocit transferul de Continut,in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

 

4.7.Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat celepermise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care ilinsoteste, in cazul in care acesta exista.

 

5.COMANDA

 

5.1.Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilorsi/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda.Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun si/sau un Serviciu estedisponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentruaceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsafinalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicitnici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

 

5.2.Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate deacesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevaratela data plasarii Comenzii.

 

5.3.Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa ilcontacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in oricesituatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

 

5.4.Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma uneinotificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioaraa vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindaceleilalte daune-interese.

 

 

5.5. Incazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate filivrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorulasupra acestui fapt.

 

6.CONFIDENTIALITATE

 
6.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator/ClientVanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului, vor fi folosite pentrucomunicarea cu Cumparatorul/Clientul si nu vor fi transmise unor terte persoane.

 

6.2.Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod dedezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire laComanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

 

6.3. Prin inscrierea in baza de date a Vanzatorului,Clientul/Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatieiin vigoare, de a fi contactat de Serviciul Clienti al K-Zone; 

 

7.PUBLICITATE

 

7.1.Newsletterele K-Zone sunt transmise prin intermediul K-Zone fiind asigurateconfidentialitatea si securitatea informatiilor.

 

7.2. Inmomentul in care, Clientul isi creaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isiexprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Optiunea cu privire laacordul emis de catre Client, poate fi modificata in orice moment, princontactarea K-Zone in acest sens.

 

7.3.Renuntarea la primirea Newslettere-lor de catre Client sau Cumparator se poateface in orice moment folosind legatura special destinata din cadrul oricarorNewslettere;

 

7.4.Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul datpentru prezentul Document.

 

8.FACTURARE – PLATA

 

8.1.Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.k-zone.roinclud T.V.A. conform legislatiei in vigoare.

 

8.2.Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecareComanda. Obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiilenecesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

 

8.3.Vanzatorul va transmite Cumparatorului proforma aferenta Comenzii ce contineBunuri si/sau Servicii vandute de K-Zone, precum şi pentru orice alte platiaferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturiiproforme in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa dee-mail mentionata de Cumparator in Contul sau

 

9. DREPTUL DE A RENUNTA LA PRODUSUL ACHIZITIONAT

 

9.1. Conform Ordonantei de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: 
Inainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile incepand cu ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Cumparator.

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, rupturi, zgarieturi, socuri, urme de folosire indecvata si/sau interventii neautorizate etc.

In cazul in care doriti sa returnati produsul, completati acest formular de retur, asigurandu-va ca produsul pe care vreti sa il returnati indeplineste conditiile de retur de mai sus.

 

9.2. Vanzatorul va rambursa contravaloarea produsului in maximum 14 (paisprezece) zile de la data informarii PHARMAZONE INNOVATIVE SRL de catre Cumparator asupra deciziei sale de returnare a produsului. PHARMAZONE INNOVATIVE SRL va putea amana rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vandut sau pana la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat.

 

10. Soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor

Începând din data de 09.01.2016  au in intrat in  vigoare prevederile Regulamentului nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum. Platforma SOL este concepută ca un instrument online dezvoltat de Comisia Europeană și funcționează ca un punct de intrare unic pentru consumatorii și comercianții care doresc o soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din tranzacțiile online. 

Link-ul catre platforma Comisiei Europene SOL 


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO